Startup ແມ່ນຫຍັງ?

Startup

ໃຜທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວສານວົງການ ທີ່ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ຫລືເທັກໂນໂລຢີ ອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ Startup ຫລືອາດຈະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເລີຍ ເພາະມັນກໍຍັງເປັນອີຫຍັງທີ່ໃຫມ່ສຳລັບບ້ານເຮົາຢູ່ ສະນັ້ນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຊິມາອະທິບາຍໃຫ້ຟັງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈຄຳວ່າ Startup ຫລາຍຂື້ນ ບົດຄວາມນີ້ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍສຳລັບໃຜທີ່ຢາກເຮັດທຸລະກິດເປັນຂອງຕົວເອງ. Continue reading

Advertisements

ເວັບສຳລັບຮຽນພາສາອັງກິດດ້ວຍຕົວເອງ

ພາສາອັງກິດນັ້ນ ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຫລາຍໃນປະຈຸບັນ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍເປີດໂອກາດໃຫມ່ໆ ໃຫ້ເຮົາ ຫລື ໃຊ້ໃນການຫາຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ເພາະຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດນັ້ນມີຫລາຍ ເຊິ່ງແນວທາງການຮຽນພາສາອັງກິດນັ້ນກໍມີຫລາຍແນວທາງ ບາງຄົນອາດຈະໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫລື ບາງຄົນກໍຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ ສຳຫລັບຄົນທີ່ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ຫລື ຄົນອື່ນທີ່ສົນໃຈຢາກຝຶກຝົນ ມື້ນີ້ກະມີເວັບສຳລັບຮຽນພາສາອັງກິດມາຟາກ.

TED.com

ted.comTed.com ເປັນເວັບທີ່ລວມເອົາການບັນຍາຍ ຂອງຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ,ປະສົບການ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດບໍ່ວາຈະຢູ່ໃນຂະແຫນ່ງ ຫລື ສາຂາໃດ ໂດຍແຕ່ລະວິດີໂອກໍຈະມີ subtitle ໃຫ້ຈຶ່ງເຫມາະຫລາຍໃນການໃຊ້ເປັນບ່ອນ ຝຶກພາສາອັງກິດ ຫລື ສ້າງແຫ່ງບັນດານໃຈ. Continue reading