[ Java Tutorial Ep.0 ] : “Hello World”

hellow

ນີ້ກໍຈະເປັນບົດຄວາມຊີລີ່ ການຂຽນໂປຣແກຣມດ້ວຍພາສາ java ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານຂື້ນໄປແລະ ສາມາດໃຊ້ຕໍ່ຍອດໃນການພັດທະນາ android application  ມື້ນີ້ຈະມາເລີ່ມກັນກັບໂປແກຣມທີ່ຄົນຂຽນໂປແກຣມຈະຕ້ອງເຈີ ກໍຄື “Hello World”   ໂປແກຣມນີ້ກໍບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍ   ຈະເປັນການສະແດງຂໍ້ຄວາມວ່າ “Hello World”

ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງມີໃນການຂຽນ java

 • JDK (Java Development Kit)
 • IDE (ໂປແກຣມທີ່ເອົາໄວ້ຂຽນ ເຊິ່ງມີຫລາຍ ໂຕແຕ່ຜູ້ຂຽນໃຊ້ IntelliJ)

ລາຍລະອຽດແລະວິທີການຕິດຕັ້ງບໍ່ມີຫຍັງສັບບຊ້ອນ ສາມາດຫາໃນ google ໄດ້

ມາເລິ່ມເບິ່ງໂຄດທັງຫມົດກ່ອນເລີຍ

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    System.out.println("Hello World");

  }
}

Output ກໍຈະໄດ້ຄຳວ່າ “Hello Word” ແບບນີ້ :

javHelloWord

ອະທິບາຍ code

public class Main {

}

code ໃນສ່ວນນີ້ ແມ່ນການສ້າງ class ຂື້ນມາຊື່ວ່າ class Main  ບາງຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ class ແມ່ນຫຍັງເພາະ java ນັ້ນໃຊ້ຫລັກການຂຽນໂປຣແກຣມເຊິງວັດຖຸ ຫລື  OOP  ບໍເປັນຫຍັງດຽວຈະມີບົດຄວາມກ່ຽວກັນການຂຽນໂປແກຣມ OOP ຕາມມາທີ່ຫລັງ

 public static void main(String[] args) {

    System.out.println("Hello World");

  }

ສ່ວນນີ້ແມ່ນ ສ້າງ method ທີ່ຊື່ວ່າ main ແລະເອີ້ນໃຊ້ຄຳສັ່ງ System.out.println() ເປັນຄຳສັ່ງສະແດງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ສະແດງຄຳວ່າ Hello World

ຮູບພາບ : www.pinterest.com

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s