[ Java Tutorial Ep.01 ] : Class & Object

ໃນບົດຄວາມນີ້ຈະມາເລີ່ມເວົ້າເຖິ່ງ Class ແລະ Object ເພື່ອໃຫ້ຜູອ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈການ ຂຽນໂປຣແກຣມແບບ Object Oriented Programming ຫລື OOP ເບື້ອງຕົ້ນກັນກ່ອນ ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈ Class ແລະ Object ເສຍກ່ອນຈຶ່ງສາມາດໄປຂຽນໂປຣແກຣມທີ່ຍາກຂື້ນໃນອານາຄົດ

class

Class  ນັ້ນປຽບໄດ້ກັບແມ່ແບບ ທີ່ມີການກຳນົດລັກສະນະຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ ເອີ້ນວ່າ  Attribute  ແລະ  ຫນ້າທີ່ການເຮັດວຽກ ເອີ້ນວ່າ Method ເອົາໄວ້ ແລະເຮົາສາມາດນຳແມ່ແບບນີ້ໄປສ້າງເປັນວັດຖຸ (object) ໄດ້

ຕົວຢ່າງການສ້າງ Class :

public class Sample {

}

code ນີ້ເປັນການສ້າງ Class ຂຶ້ນມາຊື່ວ່າ Class Sample

 • public  – Modifier
 • class    – ໃຫ້ຮູ້ວ່ານີ້ແມ່ນ Class
 • Sample – ຊື່ຂອງ Class

object

Object ຫມາຍເຖິ່ງວັດຖຸທີ່ຖືກສ້າງຈາກ Class ເຊິ່ງວັດຖຸນີ້ກໍຈະມີລັກສະນະຄຸນສົມບັດ (Attribute) ແລະສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ (Method) ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ແມ່ແບບນັ້ນ (Class)

ຕົວຢ່າງຈາກການສ້າງ Object

Sample object = new Sample();

ຂ້າງເທິງເປັນການສ້າງ Object ທີ່ຊື່ object ຂື້ນມາ ຈາກ Class Sample

ຕໍ່ໄປເຮົາຈະມາຂຽນໂປຣແກຣມໃຫ້ເຫັນການເຮັດວຽກໂຕຈິງກັນເລີຍ

class Student {

  String name = "Tom";
  String surname = "CHANTHAVONG";
  int score = 80;

  public static void greeting() {
    System.out.println("Hi ! I'm a student");
  }
}

public class mainClass {

  public static void main(String[] args) {

    Student studenOject = new Student();

    System.out.println(studenOject.name);
    System.out.println(studenOject.surname);
    System.out.println(studenOject.score);

    studenOject.greeting();
  }
}

output ກໍຈະໄດ້ແບບນີ້ :

Tom
CHANTHAVONG
80
Hi ! I'm a student

ຈາກໂຄ້ດແຖວທີ່ 1-10 ຈະເປັນການສ້າງ Class Student ຂື້ນມາໂດຍກຳນົດ Attribute ໃຫ້ມີ Name , SurName, Score ແລະ Method ຊື່ວ່າ greeting ເຮັດຫນ້າທີ່ສະແດງຄຳວ່າ “Hi ! I’m a student”

ຫລັງຈາກນັ້ນໃນ Method main ຂອງ Class  mainClass ເຮົາກໍສ້າງ object ຂອງ Class Student ຊື່ວ່າ studentObject ຂື້ນມາ ເພື່ອເອີ້ນໃຊ້ Attribute ແລະ Method ຂອງ Class Stuent ຜ່ານ Method ນີ້.

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s