[ Java Tutorial Ep.02 ] : Variables and Data type

Variable-in-Java

ມື້ນີ້ກໍກັບມາຕໍ່ java ກັນອີກໃນບົດຄວາມນີ້ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ ຕັວປ່ຽນຫລື Variable ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍໃນການຂຽນໂປຣແກຣມ ຈະໄດ້ເອີ້ນໃຊ້ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ  ເຮົາມາເລີ່ມກັນເລີຍ

ຕົວປ່ຽນ(Variables)

ສຳລັບນິຍາມຂອງຕົວປ່ຽນນີ້ ຫມາຍເຖິ່ງຊື່ທີ່ກຳນົດຂື້ນມາເພື່ອໃຊ້ໃນເກັບຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງການປະກາດຕົວປ່ຽນຂື້ນມານັ້ນຈະເປັນໄປຕາມກົດການຕັ້ວຊື່

ຊະນິດຂໍ້ມູນ (Data type)

ໃນການທີ່ເຮົາຈະສ້າງຕົວປ່ຽນຂື້ນມາເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ນັ້ນ ເຮົາຈະຕ້ອງມີການລະບຸວາຕົວປ່ຽນນັ້ນຈັດເກັບຂໍ້ມູນຊະນິດໃດ ໂດຍຊະນິດຂໍ້ມູນນັ້ນຫລັກໆຈະມີ

 • ຊະນິດຂໍ້ມູນແບບຕົວອັກສອນ : char
 • ຊະນິດຂໍ້ມູນແບບຈຳນວນເຕັມ : byte, short, int,long
 • ຊະນິດຂໍ້ມູນແບບທົດສະນິຍົມ : float, double
 • ຊະນິດຂໍ້ມູນແບບບູລີນ : boolean

ວິທີ່ການປະກາດຕົວປ່ຽນ

ການປະກາດຕົວປ່ຽນຈະຕ້ອງຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍ ການບອກຊະນິດຂໍ້ມູນກ່ອນ ແລ້ວຕາມດ້ວຍຊື່ຂອງຕົວປ່ຽນສະເຫມີເຊັ່ນ

int number;

ຕົວຢ່າງໂປຣແກຣມ

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    int number = 99;
    char c = 'A';
    double d = 2.5;
    boolean b = true;

    System.out.println("integer = " + number);
    System.out.println("char = " + c);
    System.out.println("double = " + d);
    System.out.println("boolean = " + b);
  }
}

Output 

integer = 99
char = A
double = 2.5
boolean = true

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s