[ Java Tutorial Ep.0 ] : “Hello World”

hellow

ນີ້ກໍຈະເປັນບົດຄວາມຊີລີ່ ການຂຽນໂປຣແກຣມດ້ວຍພາສາ java ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານຂື້ນໄປແລະ ສາມາດໃຊ້ຕໍ່ຍອດໃນການພັດທະນາ android application  ມື້ນີ້ຈະມາເລີ່ມກັນກັບໂປແກຣມທີ່ຄົນຂຽນໂປແກຣມຈະຕ້ອງເຈີ ກໍຄື “Hello World”   ໂປແກຣມນີ້ກໍບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍ   ຈະເປັນການສະແດງຂໍ້ຄວາມວ່າ “Hello World” Continue reading

Advertisements

Startup ແມ່ນຫຍັງ?

Startup

ໃຜທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວສານວົງການ ທີ່ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ຫລືເທັກໂນໂລຢີ ອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ Startup ຫລືອາດຈະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເລີຍ ເພາະມັນກໍຍັງເປັນອີຫຍັງທີ່ໃຫມ່ສຳລັບບ້ານເຮົາຢູ່ ສະນັ້ນມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຊິມາອະທິບາຍໃຫ້ຟັງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈຄຳວ່າ Startup ຫລາຍຂື້ນ ບົດຄວາມນີ້ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍສຳລັບໃຜທີ່ຢາກເຮັດທຸລະກິດເປັນຂອງຕົວເອງ. Continue reading

ເວັບສຳລັບຮຽນພາສາອັງກິດດ້ວຍຕົວເອງ

ພາສາອັງກິດນັ້ນ ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຫລາຍໃນປະຈຸບັນ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍເປີດໂອກາດໃຫມ່ໆ ໃຫ້ເຮົາ ຫລື ໃຊ້ໃນການຫາຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ເພາະຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດນັ້ນມີຫລາຍ ເຊິ່ງແນວທາງການຮຽນພາສາອັງກິດນັ້ນກໍມີຫລາຍແນວທາງ ບາງຄົນອາດຈະໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫລື ບາງຄົນກໍຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ ສຳຫລັບຄົນທີ່ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ຫລື ຄົນອື່ນທີ່ສົນໃຈຢາກຝຶກຝົນ ມື້ນີ້ກະມີເວັບສຳລັບຮຽນພາສາອັງກິດມາຟາກ.

TED.com

ted.comTed.com ເປັນເວັບທີ່ລວມເອົາການບັນຍາຍ ຂອງຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ,ປະສົບການ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດບໍ່ວາຈະຢູ່ໃນຂະແຫນ່ງ ຫລື ສາຂາໃດ ໂດຍແຕ່ລະວິດີໂອກໍຈະມີ subtitle ໃຫ້ຈຶ່ງເຫມາະຫລາຍໃນການໃຊ້ເປັນບ່ອນ ຝຶກພາສາອັງກິດ ຫລື ສ້າງແຫ່ງບັນດານໃຈ. Continue reading

ພາບງານ Job Fair & Education

 ມື້ວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ ໄປງານ Job Fair and Education ຈັດຢູ່ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ວິທະຍາເຂດໂສກປ່າຫລວງ ເຊິ່ງເປັນຄະນະຂອງຜູ້ຂຽນເອງ ພາຍໃນງານກໍຈະມີກິດຈະກຳ, ການບັນຍາຍ ແລະ ບູດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຜູ້ມີປະສົບການ ຈົນຮອດ ບໍລິສັດທັງຫລາຍ ທີ່ມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກເຮັດ, ຕະຫລາດແຮງງານ ຢູ່ລາວ ແລະ ຕຳແຫນ່ງທີ່ບໍລິສັດຂອງຕົນຕ້ອງການ ແລ້ວກໍບູດຂອງນັກສຶກສາທີ່ ໄດ້ເອົາຜົນງານຂອງຕົວເອງມາສະແດງພາຍໃນງານ.

      ສະນັ້ນຜູ້ຂຽນກໍ່ໄດ້ຮວບຮວມພາບມາຟາກ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈະກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ຂຽນສົນໃຈ.

ລູ່ມນີ້ແມ່ນຜົນງານຂອງນັກສຶກສຊາ ພາກວິຊາວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ທີ່ເພິ່ນໃຊ້  broad arduino ມາເຮັດເປັນລະບົບເປີດປິດໄຟດ້ວຍ application ໃນ Smart Phone ແລະ ແບບເປີດປິດເອງອັດຕະໂນມັດ ໂດຍອາໄສ sensor ກວດແສງເບິ່ງວ່າຮຸ່ງ ຫລື ຄ່ຳ.

wpid-p_20150528_110219.jpg Continue reading

ເຮັດຄວມຮູ້ຈັກກັບກຸ່ມ GDG Vientiane ( Google Developer Group Vientiane )

GDG-logo

ກຸ່ມ Google Developer Group (GDG) ຫລື ກຸ່ມນັກພັດທະນາຂອງ Google ແມ່ນກຸ່ມທີ່ລວມເອົານັກພັດທະນາ ຫລື ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈເທັກໂນໂລຢີຂອງ Google ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Android , HTML5 , Google Drive , Google App Engine , Google API ຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງ ເຊິ່ງເລີ່ມກໍຕັ້ງຂື້ນທຳອິດໃນປີ 2008 ຢູ່ທີ່ silicon valley ສາຫາລັດອາເມລິກາ ໃນຕອນຕົ້ນໃສ່ຊື່ວາ Google Technology User Group (GTUG) ແລະ ໄດ້ປ່ຽນມາໃຊ້ຊື່ວ່າ Google Developer Group ໃນປີ 2012 ປະຈຸບັນກຸ່ມGDGນີ້ ຈະກະຈ່າຍຢູ່ທົ່ວໂລກກວ່າ 654 chapters ແລະ ຈັດງານມາແລ້ວ 3566 ງານ ກິດຈະກຳຂອງ GDG ນັ້ນມີຫລາຍຮູບແບບ ​ຕັ້ງແຕ່ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ການ​ບັນ​ຍາຍ​, ​ການ​ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ດ້ານ​ແນວ​ຄິດ ແລະ ອື່ນໆ. Continue reading