ເວັບສຳລັບຮຽນພາສາອັງກິດດ້ວຍຕົວເອງ

ພາສາອັງກິດນັ້ນ ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຫລາຍໃນປະຈຸບັນ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍເປີດໂອກາດໃຫມ່ໆ ໃຫ້ເຮົາ ຫລື ໃຊ້ໃນການຫາຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ເພາະຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດນັ້ນມີຫລາຍ ເຊິ່ງແນວທາງການຮຽນພາສາອັງກິດນັ້ນກໍມີຫລາຍແນວທາງ ບາງຄົນອາດຈະໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫລື ບາງຄົນກໍຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ ສຳຫລັບຄົນທີ່ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ຫລື ຄົນອື່ນທີ່ສົນໃຈຢາກຝຶກຝົນ ມື້ນີ້ກະມີເວັບສຳລັບຮຽນພາສາອັງກິດມາຟາກ.

TED.com

ted.comTed.com ເປັນເວັບທີ່ລວມເອົາການບັນຍາຍ ຂອງຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ,ປະສົບການ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດບໍ່ວາຈະຢູ່ໃນຂະແຫນ່ງ ຫລື ສາຂາໃດ ໂດຍແຕ່ລະວິດີໂອກໍຈະມີ subtitle ໃຫ້ຈຶ່ງເຫມາະຫລາຍໃນການໃຊ້ເປັນບ່ອນ ຝຶກພາສາອັງກິດ ຫລື ສ້າງແຫ່ງບັນດານໃຈ. Continue reading

Advertisements