ພາບງານ Job Fair & Education

 ມື້ວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ ໄປງານ Job Fair and Education ຈັດຢູ່ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ວິທະຍາເຂດໂສກປ່າຫລວງ ເຊິ່ງເປັນຄະນະຂອງຜູ້ຂຽນເອງ ພາຍໃນງານກໍຈະມີກິດຈະກຳ, ການບັນຍາຍ ແລະ ບູດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຜູ້ມີປະສົບການ ຈົນຮອດ ບໍລິສັດທັງຫລາຍ ທີ່ມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກເຮັດ, ຕະຫລາດແຮງງານ ຢູ່ລາວ ແລະ ຕຳແຫນ່ງທີ່ບໍລິສັດຂອງຕົນຕ້ອງການ ແລ້ວກໍບູດຂອງນັກສຶກສາທີ່ ໄດ້ເອົາຜົນງານຂອງຕົວເອງມາສະແດງພາຍໃນງານ.

      ສະນັ້ນຜູ້ຂຽນກໍ່ໄດ້ຮວບຮວມພາບມາຟາກ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈະກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຜູ້ຂຽນສົນໃຈ.

ລູ່ມນີ້ແມ່ນຜົນງານຂອງນັກສຶກສຊາ ພາກວິຊາວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ທີ່ເພິ່ນໃຊ້  broad arduino ມາເຮັດເປັນລະບົບເປີດປິດໄຟດ້ວຍ application ໃນ Smart Phone ແລະ ແບບເປີດປິດເອງອັດຕະໂນມັດ ໂດຍອາໄສ sensor ກວດແສງເບິ່ງວ່າຮຸ່ງ ຫລື ຄ່ຳ.

wpid-p_20150528_110219.jpg Continue reading

Advertisements